RRETH NESH

Kompania Rajonale Ujësjellësi “Mitrovica” (KURM)

KUSH JEMI NE

Kompania Rajonale Ujësjellësi  “Mitrovica” (KURM) është  kompania e vetme e licencuar për kryerjen e shërbimeve të saja në territorin e regjionit të Mitrovicës ku si aktivitet kryesorë ka furnizimin e qytetarëve me ujë të pijes dhe në kuadër të kësaj edhe mirëmbajtjen e rrjetit të ujit dhe kanalizimit. Kjo do të thotë se është përgjegjëse e drejtpërdrejt për kualitetin e ujit te pijes dhe mirëmbajtjen e rrjetit të ujërave të zeza.

MISIONI

Misioni i ynë është që konsumatorëve tonë të tanishëm dhe atyre të ardhëshëm të u ofrojmë shërbime të vazhdueshme dhe cilësore përmes ofrimit të ujit cilësorë të pijes dhe mirëmbajtes së sistemit të ujrërave të zeza dhe trajtimit të tyre, duke pasur gjithmonë në qendër të vemendjes ruajtjen e shëndetit dhe ambientin përreth.

FILOZOFIA

Në qendër të vemendjes kemi konsumatorin dhe besnikërinë e tyre e përfitojmë përmes ofrimit të shërbimeve cilësore në mënyrën më të mirë të mundëshme,

Punonjësit tanë i çmojmë dhe u ndihmojmë në arritjen e potencialit të plot të tyre,

Me profesionalizmin tonë mundohemi që çdo veprim ta bëjmë me përsosëshmëri,

Ne bëjmë më të mirën e mundëshme për të ndihmuar shoqërinë tonë që vendin ku jetojmë ta bëjmë më të mirë për jetësë punë dhe zhvillim.

[/vc_column_inner][/vc_row_inner]

VEPRIMTARIA

Prodhimi dhe shpërndarja e ujit konsumatorëve te cilët kane qasje në rrjetin e ujit dhe mirëmbajtja e sistemit te ujësjellësit dhe kanalizimit.
Planifikimi dhe zhvillimi i ndërmarrjes duke përpiluar plane afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata me qëllim të realizimit të objektivave të organizatës.

VIZIONI

Të kontribuojmë në ngritjen dhe përmirësimin e cilësisë së jetës përmes ngritjes së cilësisë së shërbimit të ujit të pijes dhe mirëmbajtjen dhe trajtimin e ujërave të zeza, drejt arritjes së kënaqësisë të gjithë konsumatorëve tonë.

PROJEKTET NË VIJIM

SHËRBIMET

Çfarë ne bëjmë:

ikonat-03

REGJISTRIMI I KONSUMATORIT TË RI

Që të regjistroheni si konsumator i ri, ju duhet të paraqiteni në sportelet e Shërbimit për Konsumator dhe të plotësoni aplikacionin për lidhje të re.

ikonat-01

NDËRRIMI I PRONARIT

Çdo ndërrim i të dhënave të shfrytëzuesit të ujit të pijshëm brenda një objekti, duhet të paraqitet në KURM.

ikonat-05

KËRKESË PËR RIBLLOMBIM

Çdo konsumator i cili për shkaqe të ndryshme ka heq pllombën nga ujëmatësi, është i obliguar që të lajmërojë në KURM-se

ikonat-02

KËRKESË PËR KYÇJE

Konsumatori i cili është shkyçur nga rrjeti për shkaqe të ndryshme dhe kërkon të rikyçet në rrjetin e furnizimit me ujë

LAJMET

Lajmet e fundit nga Kompania Rajonale Ujësjellësi “Mitrovica” (KURM)

thumb_animation

Uji është jetë. Cdo pikë vlen!

Video e realizuar nga KRU Mitrovica për të informuar qytetarët e regjionit të Mitrovicës për rëndësinë e ruajtjes dhe pagesës së ujit.

thumb_video

Video dokumentar për KRU Mitrovica – Maj – Qershor 2018

Në këtë video mund të shihni procesin e prodhimit, kursimit të ujit të pijes si dhe rëndësia e pagesës së rregullt për furnizim 24 orë.

EKIPI YNË

BASHKIM KURTI

 Kryeshef Ekzekutiv

LULJETA SYLAJ HASANI

Sekretare e Kompanisë

ISUF JASHARI

Zyrtar Kryesor Financiar

VILDANE MALOKU

Auditore e Brendshme

KADRI ISTREFI

Drejtor Teknik

ZIJADIN LUTOLLI

Kryesues Bordi

TEUTA UKSHINI-ALIU

Anëtare Bordi

KUMRIJE KELMENDI-ALIU

Anëtare Bordi

FADIL BERISHA

Anëtar Bordi

Përkrahësit / Supporter / Podržani