KRU “Mitrovica” sh.a -Mitrovicë

Rr. Liqenit, Suhodoll i Poshtëm

Tel: +383 (0) 46 915 645 (24/7)

KRU MITROVICA

Rr. Bislim Bajgora pn Mitrovicë,

Republika e Kosovës 40000

Tel 028 520 304

INFORMACIONE SHTESË

Gjithashtu të gjithë ata që kan ndonjë vërejtje apo sugjerim mund të na kontaktoni në adresën e më poshtme: