Ekipi ynë

landscape1

Bashkim Kurti

Kryeshef Ekzekutiv

Email: bashkimkurti@kru-mitrovica.com

landscape3

Luljeta Sylaj Hasani

Sekretare e Kompanisë

Email: luljetahasani@kru-mitrovica.com

Holding hands to celebrate this achievement

Isuf Jashari

Zyrtar Kryesor Financiar

Email: isufjashari@kru-mitrovica.com

Holding hands to celebrate this achievement

Zijadin Lutolli

Kryetar

Bordi i Drejtorëve të KRUM

Team reading the award message

Vildane Maloku

Auditore e brendshme

Email: vildanemaloku@kru-mitrovica.com

Team reading the award message

Anëtarët:

Teuta Ukshini-Aliu

Kumrije Kelmendi-Aliu

Fadil Berisha

Anëtar/e Bordi në KRUM

landscape6

Kadri Istrefi

Drejtor Teknik në KRUM

Email: kadriistrefi@kru-mitrovica.com