RRETH NESH

Kompania Rajonale Ujësjellësi “Mitrovica” (KURM)

WHO WE ARE

Kompania Rajonale Ujësjellësi  “Mitrovica” (KURM) është e vetmja kompani e licencuar për kryerjen e shërbimeve të saja në territorin e regjionit të Mitrovicës ku si aktivitet kryesorë ka furnizimin e qytetarëve me ujë të pijes dhe në kuadër të kësaj edhe mirëmbajtjen e rrjetit të ujit dhe kanalizimit. Kjo do të thotë se është përgjegjëse e drejtpërdrejt për kualitetin e ujit te pijes dhe mirëmbajtjen e rrjetit të ujërave të zeza.

MISSON

Misioni i KUR ”MITROVICA” sh.a. është që të bëjë furnizimi me ujë të pijshëm, largimi i ujërave të ndotura, mirëmbajtjen e rrjetit të ujit të pijshëm dhe te ndotur, mirëmbajtjen e impianteve për trajtimin e ujit të pijshëm dhe mirëmbajtjen e impianteve për trajtimin e ujërave të zeza. Orientimi i aktiviteteve të punës do të kenë konsumatorin në qendër të vëmendjes.

VEPRIMTARIA

Prodhimi dhe shpërndarja e ujit konsumatorëve te cilët kane qasje në rrjetin e ujit dhe mirëmbajtja e sistemit te ujësjellësit dhe kanalizimit.
Planifikimi dhe zhvillimi i ndërmarrjes duke përpiluar plane afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata me qëllim të realizimit të objektivave të organizatës.

<h4><strong>VIZIONI</strong></h4>
<img class=”alignright wp-image-2323″ src=”http://kru-mitrovica.com/shqip/wp-content/uploads/2018/05/rreth2.png” alt=”” width=”110″ height=”116″ />Vizioni i KUR “Mitrovica” sh.a. është që deri në vitin 2015 të siguroj furnizim të pa ndërprerë me ujë të pijes gjatë 24 orëve për tërë regjionin e Mitrovicës, pajisjen me ujëmatës të të gjithë konsumatorëve si dhe zvogëlimin e humbjeve të ujin në 10%.

PROJEKTET NË VIJIM

SHËRBIMET

Çfarë ne bëjmë:

ikonat-03

REGJISTRIMI I KONSUMATORIT TË RI

Që të regjistroheni si konsumator i ri, ju duhet të paraqiteni në sportelet e Shërbimit për Konsumator dhe të plotësoni aplikacionin për lidhje të re.

ikonat-01

NDRRIMI I PRONARIT

Çdo ndërrim i të dhënave të shfrytëzuesit të ujit të pijshëm brenda një objekti, duhet të paraqitet në KURM.

ikonat-05

KËRKESË PËR RIBLLOMBIM

Çdo konsumator i cili për shkaqe të ndryshme ka heq pllombën nga ujëmatësi, është i obliguar që të lajmërojë në KURM-se

ikonat-02

KËRKESË PËR KYÇJE

Konsumatori i cili është shkyçur nga rrjeti për shkaqe të ndryshme dhe kërkon të rikyçet në rrjetin e furnizimit me ujë

LAJMET

Lajmet e fundit nga Kompania Rajonale Ujësjellësi “Mitrovica” (KURM)

thumb_animation

Uji është jetë. Cdo pikë vlen!

Video e realizuar nga KRU Mitrovica për të informuar qytetarët e regjionit të Mitrovicës për rëndësinë e ruajtjes dhe pagesës së ujit.

thumb_video

Video dokumentar për KRU Mitrovica – Maj – Qershor 2018

Në këtë video mund të shihni procesin e prodhimit, kursimit të ujit të pijes si dhe rëndësia e pagesës së rregullt për furnizim 24 orë.

ruajetkoen

Dita ndërkombëtare e Tokës, 22 prill

Sot bota shënon ditën botërore e planetit Tokë. Themeluesi i kësaj dite ndërkombëtare është senatori amerikan Gaylord Nelson, i cili me qëllim që problemet e kësaj natyre të hynin në vëmendjen e politikanëve, në vitin 1962 propozoi që të bëhet kremtimi i ditës së planetit Tokë, propozim i cili më vonë mori edhe aprovimin e…

EKIPI YNË

SAMI MIFTARI

Kryeshef Ekzekutiv

MUHARREM PECI

Zv.Kryeshef Ekzekutiv

ZEJNULLAH MEHAJ

Sekretar i Kompanisë

VEHBI BRAHA

Zyrtar Kryesor Financiar

Përkrahësit / Supporter / Podržani